Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Dzieła artystyczne i architektoniczne

Dzieła artystyczne, architektoniczne i bogactwa archeologiczne
 
Zabytkowe kościoły i kaplice drewniane
GMINA KLUCZBORK
·   Bąków; kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, pocz. XVI w. (znajduje się w nim największy i najstarszy tryptyk na Śląsku), plebania z 1845 r.
·   Ligota Górna; kaplica cmentarna, drewniana
·   Maciejów; kościół ewangelicki, drewniany
GMINA WOŁCZYN
·   Brzezinki; kościół filialny pw. Narodzenia NMP, drewniany, 1550 r.
·   Gierałcice; kościół ewangelicki, drewniany, XVII w.
·   Komorzno; kościół filialny pw. Św. Jadwigi, drewniany, 1753 r.
·   Krzywiczny; kościół parafialny pw. Św. Trójcy, drewniany, 1623 r.
·   Rożnów; kościół filialny pw. Św. Trójcy, drewniany, 1788 r.
·   Świniary Wielkie; kościół filialny pw. Św. Bartłomieja, drewniany
·   Wierzbica Dolna; kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża, drewniany, 1698 r.
GMINA LASOWICE WIELKIE
·   Chocianowice; kościół pw. Nawiedzenia NMP, drewniany, 1662 r.
·   Laskowice; kościół filialny pw. Św. Wawrzyńca, drewniany, 1686 r.
·   Lasowice Małe; kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, 1688 r.
·   Lasowice Wielkie; kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, drewniany, 1599 r.
·   Wędrynia; kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela, drewniany, 1791 r.
 
Inne zabytki architektury sakralnej
GMINA KLUCZBORK
·   Biadacz; kościół filialny z lat 1842-1843
·   Bogacica; kościół parafialny pw. Św. Trójcy
·   Kluczbork; kościół ewangelicki pw. Chrystusa Zbawiciela, gotycki, XIV, XVIII w., kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych, neogotycki, 1911-1913 r., dawna plebania ewangelicka przy ul. Gdacjusza, XVIII/XIX w., kaplica cmentarna, II poł. XIX w.
· Kujakowice Górne; kościół parafialny z 1912 r.
·   Kuniów; kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela z 1798 r. z zabytkowymi organami z 1934 r., kaplica z 1907 r.
· Krzywizna; Kościół neogotycki z XIX w.
· Ligota Dolna; kaplica ewangelicka z 1900 r.
·   Łowkowice; kościół parafialny pw. Nawiedzenia MB, XIX w.
GMINA WOŁCZYN
·   Skałągi; kościół parafialny pw. Św. Michała, k. XVIII w.
·   Wierzbica Górna; kościół filialny pw. Św. Jacka, 1719-1722 r.
·   Wołczyn; kościół katolicki parafialny pw. Św. Teresy, poewangelicki, 1770 -1799 r., kościół ewangelicki, 1848 r., kościół katolicki pw. NMP Niepokalanie Poczętej, 1859-1861
GMINA LASOWICE WIELKIE
Tuły; zespół kościelno-parafialny pw. MB Bolesnej, 1853 r. (kościół, kaplica grobowa, kostnica, mur arkadowy z bramą wjazdową)
 
Dwory oraz zespoły dworskie i pałacowe, parki
GMINA KLUCZBORK
·   Bąków; zespół pałacowy, I poł. XIX w. (pałac, park)
·   Bogacica; dwór, I poł. XIX w.
·   Bogdańczowice; zabytkowy park, XIX w.
·   Kluczbork; park miejski, ogród willowy (park)
·   Maciejów; zespół pałacowy XVIII/XIX w. (pałac, park)
·   Smardy Dolne; zespół pałacowy II poł. XIX w. (pałac, park)
GMINA WOŁCZYN
·   Bruny; dwór, I poł. XIX w.
·   Brynica; dwór, spichlerz
·   Brzezinki; dwór, spichlerz
·   Duczów Mały; zabytkowy park, XIX w.
·   Gierałcice; zespół dworski, pocz. XIX w. (oficyna, spichlerz, park)
·   Komorzno; pozostałości zespołu dworskiego, XVIII-XIX w. (oficyna, park)
·   Krzywiczny; zespół pałacowy, k. XVIII w. (pałac, park)
·   Rożnów; zespół dworski, I poł. XIX w. (dwór, park z aleją dojazdową)
·   Skałągi; zabytkowy park
·   Świniary Wielkie; pałac, zabytkowy park, XVIII/XIX w. (odrestaurowany)
·   Wąsice; park z aleją dojazdową, XIX w.
·   Wierzbica Dolna; zabytkowy park, XIX w.
·   Wierzbica Górna; zespół pałacowy, k. XVIII/XIX w. (dwór, park, ogrodzenie przed pałacem)
·   Wołczyn park miejski, II poł. XIX w.
LASOWICE WIELKIE
·   Jasienie; spichlerz w zespole dworskim, I poł. XIX w., park podworski, poł. XIX w.
·   Lasowice Małe; dwór, XVII w., XIX w. – własność AWRSP, spichlerz w zespole dworskim, I poł. XIX w., park podworski, XIX w.
·   Lasowice Wielkie; zabytkowy park dworski, I poł. XIX w.
·   Szumirad; park wiejski
·   Tuły; zespół pałacowy, XVIII-XIX w. (pałac barokowy, spichlerz, stodoła, park) – własność prywatna
·   Wędrynia; zespół dworsko-pałacowy (dwór, park) – własność prywatna
 
Cmentarze, mogiły
 
GMINA KLUCZBORK
·   Bąków; mogiła braci Augusta i Emila Bassy (na cmentarzu katolickim)
·   Bogacica; mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przykościelnym
·   Kluczbork; zbiorowa mogiła żołnierzy z września 1939 r. (na cmentarzu parafialnym), cmentarz wojenny Armii Radzieckiej przy ul. Opolskiej, mogiła powstańca śląskiego Henryka Dubiela (na cmentarzu parafialnym)
·   Krasków; cmentarz żydowski z połowy XVIII w.
GMINA WOŁCZYN
·   Rożnów; Grobowiec – piramida (jedna z 3 takich piramid w Europie, obok piramidy we Wrocławiu i Berlinie)
·   Wołczyn – Brzezinki; cmentarz żydowski przy ul. Byczyńskiej, pocz. XIX w.
 
Inne zabytki
GMINA KLUCZBORK
·   Bogacica; spichlerz, 3 przydrożne kapliczki
·   Kluczbork; tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, Stare Miasto, mury obronne, XV/XVI w., Brama Krakowska, ratusz z dwoma dwufrontowymi kamieniczkami pozostałymi z dawnego barokowego zespołu "Dwunastu Apostołów", XVIII/XIX w., budynek więzienia, siedziba Muzeum im. Dzierżona – budynek wzniesiony na fundamentach zamku stojącego przy murach miejskich, dawna baszta zamkowa przebudowana na pocz. XX w. na wieżę ciśnień,
·   Kuniów; zabytkowa piekarnia, zabytkowa kuźnia
·   Łowkowice; wiatrak z 1868 r.
·   Maciejów; Pasieka Zarodowa z dworkiem i skansenem
GMINA WOŁCZYN
·   Szymonków; ruina romantyczna z basztą, XIX w.
·   Wołczyn; Stare miasto (rynek otoczony późnoklasycystycznymi kamieniczkami)
GMINA LASOWICE WIELKIE
·   Jasienie; spichlerz dworski, XIX w.
·   Lasowice Małe; spichlerz, poł. XIX w.
·   Tuły; młyn wodny, przebudowany w XX w., urządzenia z XVIII w., nadal funkcjonuje jako atrakcja turystyczna
 
 
 

 

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg