Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Zrealizuj marzenia z RPO WO

     KWITNĄCE OPOL..jpg      

 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.

 

Projekt „Zrealizuj marzenia z RPO WO”

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zauważyło, iż obecnie na terenie Województwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży brak jest działań edukacyjno- promocyjnych dotyczących popularyzacji wiedzy
o R
egionalnym Programie Operacyjnym oraz o dostępnych środkach Unijnych na lata 2007-2013. W związku z powyższym Stowarzyszenie postanowiło przeprowadzić ogólno wojewódzką kampanię promocyjną RPO WO wśród dzieci i młodzieży pod nazwą „Zrealizuj marzenia z RPO WO”. Na kampanie składać się będą dwa główne elementy:
 1.konkurs sprawdzający wiedze o RPO WO 2007-2013 połączony z promocją Programu i efektów jego realizacji wśród dzieci i młodzieży.
Ideą konkursu jest pozyskanie ciekawych, innowacyjnych pomysłów na projekty i spojrzenie na najistotniejsze obszary rozwoju regionalnego dostrzegane przez dzieci i młodzież. Do konkursu zgłaszać będzie można innowacyjne projekty dotyczące rozwoju regionu i wpisujące się w zakres RPO WO.
 2.warsztaty w szkołach dotyczące tworzenia innowacyjnych projektów
w ramach RPO WO, przybliżające dzieciom i młodzieży wiedzę na temat programu.
 W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 10 całodniowych (8 godzin lekcyjnych) warsztatów w dziesięciu szkołach w Województwie Opolskim. Do przeprowadzenia warsztatów zostanie zatrudniona osoba- specjalista
z dziedziny rozwoju regionalnego oraz z wdrażania RPO WO, wykwalifikowany instruktor i trener mający bogate doświadczenie
w prowadzeniu podobnych zajęć. Warsztaty będą miały na celu popularyzację wiedzy o RPO WO oraz nabycie umiejętności pisania projektów
z powyższego zakresu.

Działania promocyjne są nieodzownym elementem skutecznej realizacji zadania. Promocja skierowana do potencjalnych beneficjentów jest składową każdego programu, natomiast skierowana do dzieci i młodzieży, czyli osób nie będących potencjalnymi beneficjentami jest wyjściem o krok do przodu i myśleniem o przyszłości.
Na potrzebę przeprowadzania takich kampanii promocyjnych wskazuje wciąż mała wiedza z zakresu środków Unijnych i polityki spójności.
Chcąc niwelować negatywne skutki niedostatecznej wiedzy, które
w przyszłości mogą spowodować nikłe sięganie po środki Unijne działania promocyjne RPO WO kierowane są już do dzieci
i młodzieży.

 

ZałącznikWielkość
Plakat489.98 KB

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg