Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Aktywni to Niewykluczeni

KAPITAL_LUDZKI.jpg     UE+EFS_L-kolor.jpg

 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 liczbę osób niepełnosprawnych na Opolszczyźnie szacuje się na 106 753 osoby (10% ogółu ludności województwa). Wśród osób niepełnosprawnych dominują osoby do 65 roku życia (59,3%). Osoby niepełnosprawne są znacznie gorzej wykształcone niż osoby sprawne. Z analizy danych Urzędu Statystycznego wynika, iż wśród osób niepełnosprawnych ponad 50 % ogólnej liczby niepełnosprawnych w województwie opolskim stanowią osoby z wykształceniem podstawowym bądź bez żadnego wykształcenia, wykształcenie średnie posiada 19,6 % osób niepełnosprawnych, a wyższe jedynie 3,8 % (źródło: Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 2010-2015, Opole, listopad 2009).
 
Jedynym ośrodkiem dającym możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie Iskierka LOGO.jpg
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym osobom z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym w powiecie kluczborskim jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku (SOSW). Według danych SOSW łączna liczba osób w wieku od 7 do 24 lat, uczących się w ośrodku wynosi 175 w tym 76 dziewcząt, z czego wszyscy zamieszkują na obszarach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców.
 
2 listopad (17) [800x600].JPGStowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,ISKIERKA” – w ramach oddolnej inicjatywy przeprowadziło wywiady oraz anonimowe ankiety wśród uczniów SOSW w wieku od 15 do 24 lat, z których wynika że oferta przygotowana przez SOSW oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej uwzględniają jedynie przygotowanie do zawodów z grupy zawodowej 9 tj. pracownicy przy pracach prostych (sprzątaczka, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy itp.). Natomiast uczniowie biorący udział w badaniach wykazywali większe zainteresowanie szkoleniami, podczas których zdobędą umiejętności umożliwiające samodzielne podejmowanie aktywności zawodowej, co pozytywnie wpłynie na ich integrację społeczną.
 
Projekt pn. „Aktywni to Niewykluczeni” realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ISKIERKA” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”dolina1_0.preview_1.jpg
 
Projekt skierowany był do mieszkańców gmin Lasowice Wielkie, Byczyna, Wołczyn i Kluczbork wykluczonych społecznie lub takim wykluczeniem zagrożonych (osoby niepełnosprawne lub poza normą intelektualną), którzy są w wieku aktywności zawodowej, czyli od 17 do 25 lat.
W ramach projektu firma szkoląca Proxima Pana Grzegorza Błauta przeprowadziła kurs bukieciarstwa. Kurs składał się ze 100 godzin zajęć, w tym między innymi teoria botaniki, teoria florystyki, materiałoznawstwo, teoria barw i kompozycji, wiązanki okolicznościowe i techniki ich układania, artystyczne pakowanie prezentów, dekoracja kwiatów doniczkowych itp. Ponadto uczestnicy zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego, który przeprowadził 2 warsztaty po 4 godziny każdy z zakresu: Filary kariery zawodowej i Aktywne wejście na rynek pracy. Udział w projekcie wzięły 22 osoby (18 kobiety i 4 mężczyzn).

2 listopad (5) [800x600].JPG

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ISKIERKA” skoncentrowało się na nowych sposobach rozwiązywania problemów dotykających lokalną społeczność. W ramach projektu przejęło funkcję lidera i wypracowało program działania partnerstwa lokalnego wraz z partnerem Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Program ten obejmuje między innymi metody prowadzące do usamodzielnienia się zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, a także opracowania programów przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu oraz przygotowania wniosków o ich dofinansowanie.
DSC01576 [800x600].JPG 9 listopad (40) [800x600].JPG

 

 

ZałącznikWielkość
iskierka-inside-2 [800x600].jpg201.04 KB
iskierka-outside-2 [800x600].jpg183.23 KB

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg