Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Po bezdrożach wiedzy

images.jpgZgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ogłaszającą ROK 2010 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” postanowiło wykorzystać to wydarzenie w celu zwrócenia uwagi lokalnej społeczności i odwiedzających nasz obszar gości na bogactwo środowiska Doliny Stobrawy i konieczność jego ochrony w celu zachowania tych zasobów dla przyszłych pokoleń.
Dąb.JPG
Narzędziem, które uznano za najbardziej odpowiednie do tego celu jest edukacja społeczeństwa. Narzędzie to umożliwia zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację poszczególnych działań, co z jednej strony przyczyni się do podniesienia świadomości środowiskowej biorących udział w projekcie wolontariuszy, a z drugiej strony pozwoli na zaszczepienie wśród młodych ludzi idei wolontariatu i pokaże jak wiele satysfakcji może dawać taka działalność. Ponadto chcielibyśmy, aby młodzi ludzie poznali swoje lokalne środowisko tak, aby bardziej utożsamiali się ze swoim rodzinnym regionem, a zdobyte wiedzę i doświadczenie potrafili dobrze wykorzystać do jego zrównoważonego rozwoju.
za [640x480].JPGW ramach zadania zostanie utworzony rowerowy / pieszy szlak edukacyjny, który będzie łączył wszystkie trzy gminy wchodzące w obszar Doliny Stobrawy. Szlak zostanie opracowany na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej oraz inwentaryzacji architektoniczno-krajobrazowej wykonanych przy współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W prace związane z inwentaryzacjami terenu będą zaangażowani wolontariusze w tym młodzież gimnazjalna. Część wolontariuszy (ochotnicy) zostaną przeszkoleni jako instruktorzy, którzy będą mogli prowadzić zajęcia z ochrony środowiska wykorzystując do tego celu utworzony szlak edukacyjny. Głównymi tematami szlaku będą zagadnienia związane z ochroną środowiska przyrodniczego i krajobrazowego. Na podstawie utworzonego szlaku edukacyjnego zostanie opracowana edukacyjna gra terenowa, z której będą mogli korzystać zarówno przeszkoleni instruktorzy jak i indywidualnie zorganizowane grupy (np. szkoły).

kakol [640x480].jpg

W celu umożliwienia wszystkim użytkownikom korzystania z edukacyjnej gry terenowej zostaną wydane mapy oraz scenariusze zajęć opublikowane w przewodniku po szlaku. Szlak zostanie też udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej stowarzyszenia. Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Galeria projektu

Galeria "Szlakiem Edukacyjnym"

Wirtualny szlak:

http://www.chocianowice.edu.pl/lgd-mapa/

 

 

Szlak pieszy „Po bezdrożach wiedzy”
Kostów – Skałągi - Lasowice Wielkie – Kamieniec

 

L.p.
Odcinek
Długość odcinka
km szlaku
km szlak malejąca
dojazd
Węzeł szlaku
1
Kostów-dworzec PKP, droga asfalt. do Miechowej
0
0
71,15
PKP, PKS
 
2
Krzyż, z prawej strony wylot drogi gruntowej w prawo
2,5
2,5
68,65
 
 
3
Droga asfaltowa Janówka –Miechowa w lewo
1,4
3,9
67,25
 
 
4
Z lewej wylot z drogi leśnej, w lewo
0,65
4,55
66,6
 
 
5
Droga asfaltowa Janówka – Miechowa, prosto
0,55
5,10
66,05
 
 
6
Z prawej wylot drogi gruntowej, w prawo
0,25
5,35
65,80
 
 
7
Lasek na wzniesieniu, prosto
1,4
6,75
64,40
 
 
8
Droga gruntowa w lewo
0,85
7,65
63,55
 
 
9
Miechowa, droga asfaltowa – w prawo
0,65
8,25
62,9
PKS
 
10
Miechowa- kościół, prosto (las)
0,25
8,5
62,65
 
 
11
Skrzyżowanie dróg gruntowych na skraju lasu, w lewo
1,25
9,75
61,4
 
 
12
Komorzno-skrzyżowanie z drogą wiejską, asfaltową, prosto drogą gruntową
2,5
12,25
59,9
 
 
13
„Rozalia”- skrzyżowanie dróg gruntowych, prosto
1,5
13,75
57,4
 
 
14
Kolonia Jędrzejowice droga asfaltowa, prosto
1,25
15,0
56,15
 
 
15
Bruny – droga asfaltowa, krzyż, w prawo
1,25
16,25
54,9
PKS
Szlak pieszy, ŁD,WK,0p6501n
16
Lasek – w prawo
2,8
19,05
52,1
 
 
17
Kolonia Skałągi – droga asfaltowa Jakubowice – Skałągi, w prawo
4,25
23,3
47,85
 
 
18
Skałągi – skrzyżowanie z drogą Wołczyn - Byczyna, prosto
1,0
24,3
46,85
PKS
 
19
Las – skrzyżowanie z drogą Unieszów- Wołczyn, w prawo
4,35
28,65
42,5
 
 
20
Gierałcice Małe, przystanek PKS, w prawo
3,1
31,75
39,4
PKS
 
21
Droga asfaltowa, Markotów Duży- Gierałcice, w lewo
2,7
34,45
36,7
PKS
 
22
Krężel – jaz na Młynówce, prosto
2,9
37,35
33,8
 
 
23
Bogacka Szklarnia, droga asfaltowa Wierzchy- Bogacica, w lewo
3,4
40,75
30,4
PKS
 
24
Żabiniec-rozwidlenie dróg, w prawo
1,3
42,05
29,1
 
Szlak rowerowy „Teklusia” czerwony
25
Zameczek – leśniczówka w lewo, droga leśna
3,1
45,15
26,0
PKS
Szlak rowerowy „Teklusia” czerwony
26
Bażany, skrzyżowanie, krzyż, w prawo
3,9
49,05
22,1
 
Szlak rowerowy „Teklusia” czerwony
27
Jasienie – skrzyżowanie z drogą Opole-Kluczbork, prosto
5,00
54,05
17,1
PKS
 
28
Lasowice Małe, staw, prosto
4,00
58,05
13,1
PKS
 
29
Chudoba, skrzyżowanie z drogą Opole-Olesno (kościół) prosto
5,6
63,65
7,5
PKS
 
30
Sobisz, skrzyżowanie dróg, krzyż, w prawo
3,6
67,25
3,9
 
 
31
Ryczek, mostek
1,9
69,15
2,0
 
 
32
Kamieniec – Rezerwat Kamieniec
2,0
71,15
0,0
 
 

 

 

Kostów jest wsią położoną w północnej części gminy Byczyna w dorzeczu Prosny na pograniczu Śląska i Wielkopolski. Przez wieś przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 11 i linia kolejowa Poznań-Śląsk.
Z zabytków to późnobarokowy pałac dworski z końca XVIII w. z przybudówką z wieżą z końca XIX od strony zachodniej. Częściowo przebudowany w 1957r. Pałac otacza park z cennymi okazami drzew  z jednym z najgrubszych w Polsce miłorzębu dwuklapowego. Atrakcją są okazy dęba szypułkowego
i klonu zwyczajnego. Drzewa obcego pochodzenia to korkowiec amurski
i iglicznica trójcierniowa. Główną osią kompozycyjną parku jest aleja grabowa.
Kostów. Początek szlaku „Po bezdrożach wiedzy” znaki koloru zielonego przy dworcu PKP Kostów.
 
Początek drogi asfaltowej w kierunku Miechowej przy której z prawej tablica informacyjna.
Z lewej drzewa parku i staw. Po 0,5 km z lewej zabudowania po byłej gorzelni. Na skrzyżowaniu z trasą prowadzącą w prawo do Janówki. Szlak biegnie prosto i po 2,5 km koło krzyża w prawo drogą gruntową (0,9 km) z okazałymi dębami przecina pola i doprowadza do lasu. Dalej prosto (0,5 km) przez las dochodzi do szosy Kostów- Janówka z nową nawierzchnią (2010r.), która w lewo. Przed widoczną z lewej w odległości około 100m tablicą z nazwą wsi Janówka w lewo drogą leśną. Z prawej prześwit na zabudowanie przysiółka Józefówka.
Po wyjściu z lasu (0,55 km) szosa Janówka –Miechowa, którą prosto (0,25 km) i w prawo drogą polną. Z lewej w odległości około 1 kilometra na niewielkim wzniesieniu (215m) widoczny lasek. Drogą prosto w kierunku widocznego zabudowania do wylotu z lewej strony drogi (0,5 km), która prowadzi do skraju lasku z prawej strony (0,9km). Dalej prosto drogą leśną i po około 250 m puszcza go i wychodzi na drogę kilka metrów w prawo biegnącą dalej prosto skrajem pola. Z lewej wzdłuż między drzewami i krzewami po około 0,85 km dochodzi do drogi gruntowej biegnącej od lasu z prawej w kierunku wsi Miechowa, którą w lewo.
 
Po 0,65 km szosą w Miechowej w prawo i po 0,25 km z prawej najstarsza budowa w miejscowości. Kościół drewniany w Miechowej p.w. Św. Jacka, położony na wzniesieniu poza wsią w zachodniej części w otoczeniu lip. Zbudowany w 1529r. jako kaplica, przebudowany w 1628 roku z fundacji Baltazara von Fankenberga, właściciela Ciecierzyna, Miechowej i Proślic. Kościół był kilkakrotnie odnawiany. Ostatni remont przeprowadzono
w latach 2005 i 2006. Posiada renesansowy wystrój. Ołtarz z obrazem Sądu Ostatecznego, Chrzcielnica i ambona o bogatej dekoracji z postaciami świętych: Piotra i Pawła oraz czterech Ewangelistów.
W Miechowej ośrodek „Marciszówka” położona jest wśród łąk i lasów nad rzeką Pratwą. Ośrodek sielsko - konferencyjny Miechowa 2, który ma 19 miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych, tel. 77 414 63 58. Posiłki dla grupo zorganizowanych.
Po zwiedzeniu kościoła dalej szosą prosto w kierunku lasu, która po kilkunastu metrach przechodzi w drogą gruntową prowadzącą do Komorzna. Po 0,8 km las i przechodzi go wprost (0,5km) do skrzyżowania dróg na skraju lasu. Tu w lewo na południe drogą gruntową w otoczeniu drzew i krzewów po obu stronach.
 
Mija z prawej strony staw i dochodzi w Komorznie do skrzyżowania z drogą asfaltową. Tu prosto na drogę.
Komorzno jest wsią położoną w północnej części gminy Wołczy na pograniczu Śląska i wielkopolski w dorzeczu Pratwy lewego dopływu Prosny. Jest miejscowością liczącą ponad 800 lat. Pierwszy zapis o istnieniu wsi znajduję się w dokumentach w 1203 roku. Biskup wrocławski Cyprian zapisał przekazanie dziesięciny z Komorznik. Kościół drewniany zbudowany w roku 1753 przez cieślę Chrystiana Kihla z Namysłowa na ceglanej podmurówce, kryty gontem. Wieża kościoła z początku XVII wieku. Wnętrze, w którym wzdłuż ścian empory nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym. Ambona w stylu późnorenesansowym a ambona wczesnobarokowa z VII wieku z kolumnami i dekoracją rycerską. Zabudowanie
Pałac zbudowany przez Georga von Reinersdorf- Paczenski- Tenozin w latach 1895-1896. Zabudowanie folwarczne z pierwszej połowy XIX wieku. Do pałacu przylega ogród barokowo-klasycystyczny w stylu Ludwika XIV
z cennymi gatunkami drzew. Zachowała się marmurowa waza i neogotycki pomnik.
Gruntową drogą, przy której drogowskaz trasy rowerowej, którą wspólnie (1,25 km) do drogi gruntowej biegnącej z przysiółka Kolonia Komorzeńska widocznej z prawej strony od przysiółka Jędrzejowice należącego do Brun z lewej. Z prawej strony drogi linia energetyczna łącząca te dwa przysiółki.
 
Tu w lewo drogą w kierunku ambony myśliwskiej z prawej strony a z lewej „Rozalia” użytek ekologiczny z pozostałością łęgu podmokłego na początku lasku z tablicą informacyjną. Łęgi rozwijają się dzięki wodom płynącym. W związku z tym nie zachodzą procesy bagienne jakie mają lasy olszowe (olsy). Głównym drzewem jest olsza czarna z krzewami czeremchy pospolitej i kaliny koralowej.
Po 0,2 km pozostałość grądu średniego również z tablicą informacyjną. W skład drzewostanu wchodzą dęby, graby i lipa z domieszką jesionu, klonu zwyczajnego i brzozy brodawkowatej.
Dalej prosto drogą gruntową z drzewami i krzewami po obu stronach wiodącą do przysiółka Jędrzejowice (0,8km). Tu nową drogą asfaltową(2010r.) do szosy (1,25km) w Brunach koło krzyża w prawo wspólnie z trasą „Rezerwatów i Pomników Przyrody” nr ŁD, Wk, Op. 6501n,; koloru niebieskiego i po 0,2 km opuszcza go. Skręca w lewo na przecznicę, którą po 0,1 km w lewo drogą wiejską (0,6 km) do drogi gruntowej utwardzonej, którą w prawo do skrzyżowania dróg gruntowych. Na którym w lewo drogą gruntową z prawej (0,1 km) gospodarstwo z nowym budynkiem do skrzyżowania (0,6 km) z drogą gruntową z rzadko rosnącymi drzewami. Tu w prawo do lasku (1,0 km) i lewą jego stroną po wyjściu w prawo (0,25km) skrajem lasku do wylotu pierwszej drogi polnej z lewej, którą (0,25km) dochodzi do drogi gruntowej biegnącej z Krzywiczyn do Skałąg. Skręca w lewo i po 0,95 km w prawo następnie po 0,25 w lewo (0,25km) z prawej kilka drzew po dawnym zabudowaniu i prosto w kierunku lasu (0,6km), Przez las (0,5km) i łąki (0,2km) w kierunku wschodnim drogą wiejską asfaltową przez Koloni Skałągi do szosy Jakubowice-Skałągi (1,25km) . Tu w prawo gdzie z prawej zabudowania następnie z lewej park wiejski i stawek (1,0 km)
i skrzyżowanie z drogą Wołczyn- Skałągi. Dalej prosto ul. Polną drogą w kierunku południowym z prawej zabudowanie po byłej gorzelni. Z lewej gospodarstwo agroturystyczne „Pod lipami” Bożena, Marek Olejnik, ul. Polna 3, 46-262 Skałągi (kom. 608528989). Stąd drogą gruntową
w kierunku lasu. Przez las prosto i przy wyjściu z lasu z prawej ambona myśliwska. Dalej na przedłużeniu prosto przez pole (0,1,km) skrzyżowaniu dróg, prosto w kierunku ambony drogą gruntową do lasu. Następnie prosto drogą leśną z linią energetyczną z prawej (0,75km) do skrzyżowania z drogą leśną Unieszów- Wołczyn. W prawo w kierunku zachodnim i po 1,9 km w lewo drogą leśną przez przejazd kolejowy (Wrocław – Kluczbork) do szosy (0,8 km) Wrocław- Kluczbork. Uwaga! Zachować szczególną ostrożność droga o dużym nasileniu ruchu samochodowego.
W lewo szosą 0,4 km z prawej Gierałcice Małe – przystanek PKS, wylot drogi utwardzonej z linią energetyczną z lewej strony. W prawo drogą do zabudowań, następie ścieżką między budynkami do drogi wiejskiej. Dalej prosto drogą gruntową na początku której z prawej transformator a z lewej nowy budynek. Prowadzi ona przez pola w kierunku południowym do Markotowa Dużego. Po 2,7 km dochodzi do biegnącej skrajem lasu szosy Gierałcice- Markotów Duzy. W lewo ( tablica informacyjna – Dolina Stobrawy) szosą przez Markotów Duży z prawej dolina Stobrawy. Koło Spółdzielni Produkcyjnej (1,1 km) w prawo drogą gruntową przez łąki i mostek na Stobrawie, w lewo na mało wyraźną drogę. Początkowo prowadzi lewym brzegiem Stobrawy i po ominięciu z prawej prostopadle do rzeki pasmo kilkunastu drzew prowadzi ukośnie w kierunku południowo-wschodnim do Młynówki i jej prawym brzegiem doprowadza do jazu. Z prawej strony zabudowania wsi Krężel. Na jazie przechodzi na lewy brzeg Młynówki i w kierunku południowym ścieżką obok do drogi asfaltowej. Drogą w lewo i po 0,5 km w prawo przez lasek i koło budki kontrolno-redukcyjnej gazociągu droga skręca w lewo a szlak biegnie prosto drogą gruntową 1,0 km. Koło krzyża w prawo drogą gruntową zadrzewioną (1,6 km) z linią energetyczną z prawej strony, która prowadzi z Bogacicy do Bogackiej Szklarni.
Tu skręca w lewo na szosę biegnącą z Wierzchów do Bogacicy, którą do skrzyżowania dróg w Żabińcu (1,3km) . Tu w prawo szosą 3,1 km wspólnie z tras rowerową „Dawnego rzemiosła i pomników przyrody” koloru żółtego przez obszar leśny.
 
W Żabińcu z prawej Stobrawski Park Krajobrazowy (tablica parku), który puszcza w zameczku po 3,1 km. Koło leśniczówki w lewo drogą leśną około 3,9km przy której z prawej drogowskaz szlaku rowerowego. Dalej wspólnie przez las z trasa rowerową tzw. Linią Murzańską. Po przekroczeniu linii Opole – Kluczbork i puszczeniu lasu koło kapliczki drogą asfaltową przez Bażany (Korzeniaki). Na skrzyżowaniu   koło krzyża w prawo ( ta część wsi nosi nazwę Damnik) o po 0,7 km w lewo drogą gruntową w kierunku lasu gdzie na skrzyżowaniu dróg leśnych w lewo.
 
Z lewej strony rezerwat leśny „Bażany” z zachowanym naturalnym stanowiskiem sosny zwyczajnej na wydmach okresu lodowcowego oraz brzoza i dąb szypułkowy. Obficie występuje tu jałowiec, piękne okazy o wysokości 2-6m . W podszyciu wierzba siwa, jarzębina i kruszyna a w runie leśnym: orlica, jałowiec włazi sty, żarnowiec, dziurawiec zwyczajny, borówki czarna i brusznica.  Po około 0,3 km na rozwidleniu dróg z lewej tablica rezerwatu. W lewo drogą leśną z prawej łąka śródleśna, dalej drogą leśną i na skrzyżowaniu z drogą gruntową częściowo utwardzoną Oś- Przysiółek Wawrzyńcowskie prosto drogą leśną. Z prawej prześwit z widoczna łąką prze którą równolegle do drogi płynie Leśny Potok (lewy dopływ Borkówki).
Po wyjściu drogi z lasu na rozwidleniu dróg prosto drogą zadrzewioną w kierunku wsi Jasienie. Na skrzyżowaniu z szosą Opole- Kluczbork prosto droga do Lasowic Małych poprzez Jasienie z prawej stawek. Po opuszczeniu wsi przez las (0,5km) z lewej dochodzi trasa rowerowa Kluczbork- Lasowice Małe (niebieska), którą wspólnie do ścieżki dydaktycznej (0,15 km) do wylotu drogi leśnej z prawej koło Wyłuszczarni Nasion.
 
Leśna ścieżka edukacyjna im. Janusza Goebla znajduje się przy wyłuszczarni nasion na początku wsi Lasowice Małe po prawej stronie drogi Jasienie- Lasowice Małe. Oddana do użytku w 2006r. Trasa ścieżki rozpoczyna się od zwiedzania Wyłuszczarni Nasion. Następnie ścieżka prowadzi przez drewnianą bramę i mostek na niewielką łąkę, gdzie rozmieszczone SA stanowiska z tablicami na całej długości trasy liczącej ok. 1km, które obrazują całokształt zagadnień związanych z życiem lasu w ścisłym powiązaniu z działalnością człowieka. Jednym z przystanków jest również potężny dąb szypułkowy liczący 220 lat, przy którym pokazano na tablicy ważniejsze wydarzenia z naszej historii. Na trasie wycieczki rozlokowane są miejsca odpoczynku. Ścieżkę edukacyjna zamyka rzeka Bogacica, która jest ciekawym ekosystemem słodkowodnym.
 
Lasowice Małe, wieś w północno- wschodniej części Równiny Opolskiej nad Bogacicą lewym dopływem Stobrawy, w gminie Lasowice Wielkie , po. Kluczbork, w województwie Opolskim.  Do obiektów zabytkowych należy drewniany kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, dawniej p.w. Św. Jakuba Starszego, zbudowany w 1688r. przez protestantów, później przejęty przez katolików. Jest konstrukcji zrębowej, podbity od zewnątrz gontem. Wieża jest konstrukcji słupowej, której ściany są nieznacznie pochylone oszalowane deskami. Dach kryty gontami. Ołtarz i wyposażenie wnętrza barokowe. We wsi czynna kaplica ewangelicko-augsburska i dom zborowy, zbudowany w 1932r. Dwór z pierwszej połowy XIX w. i spichlerz dworski z połowy XIXw.
Dalej prosto drogą, przejazd kolejowy (Kluczbork - Fosowskie) za którym ok. 0,1 km w prawo drogą i na rozwidleniu drogi w lewo. Z lewej staw z z prawej Dom Tolerancji i Kultury (tablica informacyjna). Prosto i na rozwidleniu prosto przez przysiółek Kłopaczka do lasu drogą leśną z nawierzchnią asfaltową prosto po 2,7 km wychodzi na skraj lasu.
W prawo o po 0,1 km w lewo drogą gruntową utwardzoną w kierunku południowym do widocznych zabudowań o Kościoła w Chudobie. Dochodzi do drogi asfaltowej, którą w lewo i na skrzyżowaniu dróg w Chudobie przed kościołem na przejściu dla pieszych przekracza drogą Opole- Olesno o dużym nasileniu ruchu samochodowego.

Tu prosto mając z lewej parking przed Kociołem a z prawej sklep i na skrzyżowaniu w prawo asfaltową z lewej staw i mostek na Budkówce (prawy dopływ Budkowiczanki) prosto w kierunku lasu (1,0 km) skręca w lewo i na wschód i po -,5 km z prawej zabudowania, gdzie droga ponownie prowadzi przez las w kierunku południowo-wschodnim do osady (1,8 km) śródleśnej Sobisz. Z lewej biegnie ,linia energetyczna. Na skrzyżowaniu w Sobiszu koło krzyża w prawo drogą gruntową w kierunku południowo-zachodnim i po 0,3 km na rozwidleniu drogą odchodzącą lewą stroną z linia energetyczną z prawej w kierunku osady Ryczek. Droga szeroka prowadzi przez teren zalesiony urozmaicony pagórkami, które są wydmami z okresu międzylodowcowego ( II i III). W osadzie Ryczek przez mostek na Budkowiczance w prawo drogą leśną z prawej linią energetyczną w kierunku osady Chałupy i po 0,5 km odchodzi od linii energetycznej. W lewo w kierunku południowo-zachodnim Chjałupy 0,55 km gdzie przed ogrodzeniem budynku na skrzyżowaniu w prawo przez przejazd kolejowy (Kluczbork Fosowskie) do osady Kamieniec do szlaku czerwonego, drewnianego budowniactwa (71,15 km).

 

Rezerwat Kamieniec – teren bagienny, porośnięty trzciną, tatarakiem, kępami olch i wierzby. Celem ochrony jest zachowanie tego terenu ze względu na ciekawy zespół roślinności oraz miejsc żerowania zwierzyny łownej (siedlisko bobra).

 

 

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg