Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

dolina1_0.preview_1.jpgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” powstało na początku 2006 roku. Swoim działaniem obejmuje obszar dwóch gmin miejsko-wiejskich (Kluczbork i Wołczyn) oraz jednej gminy wiejskiej (Lasowice Wielkie) w północnej części województwa opolskiego. Obecnie Stowarzyszenie liczy 76 członków, którzy reprezentują między innymi samorządy, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia wiejskie, banki, prywatne firmy oraz instytucje doradcze.

Wdrażając Lokalną Strategią Rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, prowadzimy działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi.
Ponadto realizujemy wiele ciekawych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W ramach Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych utworzonego z środków PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzimy dworactwo
i szkolenia z zakresu zakładania i rozwoju organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Dzięki uczestniczeniu w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jesteśmy jedyną na Opolszczyźnie Lokalną Organizacją Grantową, która organizuje konkursy na terenach wiejskich, polegające na przekazaniu grantów organizacjom i grupom nieformalnym na realizacje projektów o charakterze dobra wspólnego, związanych
z potrzebami miejscowości i integrujących społeczność lokalną.Wykorzystując posiadany potencjał tworzymy ciekawe i oryginalne oferty turystyczne. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Listen to the voice of village” – Wsłuchaj się w głos wsi, na terenie „Doliny Stobrawy” powstały w oparciu o historie, tradycje i specyfikę poszczególnych miejscowości- wsie tematyczne. Stawiając na rozwój turystyki weekendowej realizujemy przedsięwzięcia mające na celu wzrost atrakcyjności regionu. W 2010 roku z środków PO FIO wykonano inwentaryzację przyrodniczo- krajobrazową oraz utworzono edukacyjny szlak pieszo-rowerowy. Zadanie na kolejne lata to utworzenie szlaku kajakowego na rzece Stobrawie. Ponad to organizujemy liczne konkursy dla mieszkańców naszego obszaru, w tym konkurs plastyczny i fotograficzny „Wiejskie Klimaty”, czy literacki „Historie z tej ziemi”. Wspierając mieszkańców w pozyskiwaniu wiedzy z różnych dziedzin realizujemy nasze hasło „STOBRAWA-RZEKA WIEDZY”. Bierzemy także aktywny udział w promocji naszego terenu, uczestnicząc w targach, jarmarkach oraz organizując własne imprezy w tym między innymi „Opolski Jarmark Folkloru”. W rozwój regionu włączona jest cała społeczność lokalna. Wypracowana platforma współpracy pomiędzy władzami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi pozwala na realizację wspólnymi siłami wielu ciekawych przedsięwzięć, tworząc tym samym niezwykle przyjazną dla mieszkańców i naszych gości atmosferę.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich do współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania. 
 

 mapa dolina stobrawy_m.jpg

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg