Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Raport z ewaluacji LSR

dolina1_0.preview_1.jpgStowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w 2013r. przeprowadzało ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju, celem badania była ocena postępów w realizacji LSR zawierająca informację o stanie zaawansowania poszczególnych działań oraz prezentująca poziom osiągniętych wskaźników.

Opracowanie zawiera :
1) określenie stanu początkowego dla wskaźników,
2) informacje o zakresie osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych LSR,
3) informacje o postęp we wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć w nawiązaniu do ich szczegółowych celów wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników, produktów, rezultatów i oddziaływania,
4) finansowe wdrażanie pomocy, streszczające dla każdego przedsięwzięcia i poszczególnych działań całkowite wydatki faktycznie poniesione w badanym okresie wraz z wykazem całkowitych płatności otrzymanych ze środków pomocowych i wskaźnikami finansowymi
5) informacje o zmianach warunków ogólnych istotnych z punktu widzenia wdrażania LSR, zwłaszcza zmian głównych trendów społeczno - gospodarczych na obszarze LGD,
6) informacje o działaniach podjętych przez LGD w zakresie zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSR,
7) aktualizację LSR w zakresie opisu obszaru LSR, analizy SWOT, aktualizacji celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć,
8) analizę problemów napotkanych w trakcie zarządzania LSR w tym: wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSR oraz wnioski dotyczące aktualizacji oraz ewentualnych zmian w LSR

Badanie wykonano metodą analizy zgromadzonych danych przy użyciu: danych statystycznych, informacji  i dokumentów uzyskanych w biurze LGD, badania ankietowego na mieszkańcach obszaru, badania telefonicznego na beneficjentach programu LEADER, wywiadów pogłębionych z władzami stowarzyszenia i pracownikami biura LGD.
 
W załączeniu raport z przeprowadzonej ewaluacji.
 
ZałącznikWielkość
Raport Dolina Stobrawy.doc1.83 MB

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg