Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Plan włączenia społeczności lokalnej

nowy prow.png

Mapa LGD na szaro.png

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy

Opis przygotowania LSR

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” służy przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności.

Tworzenie LSR i późniejsze konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze działania LGD „Dolina Stobrawy”, czyli w pięciu gminach, w skład których wchodzą:

1. Gmina Byczyna

2. Gmina Kluczbork

3. Gmina Lasowice Wielkie

4. Gmina Olesno

5. Gmina Wołczyn

Odbędzie się po minimum jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Spotkania odbywać będą się według poniższego  Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

Harmonogram: 

Lp.
Nazwa gminy
Miejscowość
Planowany termin spotkania
1.
Byczyna
Byczyna
wrzesień 2015r.
2.
Kluczbork
Kluczbork
wrzesień 2015r.
3.
Lasowice Wielkie
Lasowice Wielkie
wrzesień 2015r.
4.
Olesno
Olesno
wrzesień 2015r.
5.
Wołczyn
Wołczyn
wrzesień 2015r.

 

Konkretne daty spotkań podamy w późniejszym terminie.

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich czterech sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców.

Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii będą badania ankietowe oraz spotkania konsultacyjne. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Mieszkańcy będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.  Biuro w okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 5 dni w tygodniu od 7.30 do 15.30. Proces konsultacji planuje się zakończyć w październiku 2015 r. Aktualne informacje znajdować się będą na stronie internetowej www.archiwum.dolinastobrawy.pl. Przygotowywana LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg